Kiedy może dojść do rozwodu? Małżeństwo może zostać rozwiązane poprzez rozwód, tylko w przypadku, gdy stronom uda się wykazać zaistnienie trwałego i zupełnego rozkładu pożycia…